TEAM

Medi­e­gra­fi­ker-tea­met består af enga­ge­re­de og dyg­ti­ge sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Her­un­der kan du klik­ke på deres pro­fil og bli­ve klo­ge­re på, hvem de er.

LÆRLINGE I SKOLEPRAKTIKKEN 

Anna 

Medi­e­gra­fi­ker

Tanja 

Medi­e­gra­fi­ker

Christoffer 

Medi­e­gra­fi­ker

Lærke 

Medi­e­gra­fi­ker

Em 

Medi­e­gra­fi­ker

Baviitha 

Medi­e­gra­fi­ker

Magnus S 

Medi­e­gra­fi­ker

Rosa 

Medi­e­gra­fi­ker

Hjalmar 

Medi­e­gra­fi­ker

Svanna 

Medi­e­gra­fi­ker

Natja 

Medi­e­gra­fi­ker

Maja 

Medi­e­gra­fi­ker

Marie 

Medi­e­gra­fi­ker

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE 

Iben 

instruk­tør / chef

SENESTE SHOWREEL 😍