TEAM

Medi­e­gra­fi­ker-tea­met består af enga­ge­re­de og dyg­ti­ge sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Her­un­der kan du klik­ke på deres pro­fil og bli­ve klo­ge­re på, hvem de er.

LÆRLINGE I SKOLEPRAKTIKKEN 
Profilbillede af Lærke

Lærke 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Anna

Anna 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Sebastian

Sebastian 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Em

Em 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Lise

Lise 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Baviitha

Baviitha 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Ida

Ida 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede Cecilie

Cecilie 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede Rayan

Rayan 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Christoffer

Christoffer 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Victoria

Victoria 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede Naja

Naja 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Marie

Marie 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Hjalmar

Hjalmar 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Tanja

Tanja 

Medi­e­gra­fi­ker

emmanuel Profilbillede

Emmanuel 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Rosa

Rosa 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Katja

Katja 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede af Maja

Maja 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede Mette

Mette 

Medi­e­gra­fi­ker

Profilbillede Louise

Louise 

Medi­e­gra­fi­ker

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE 

Iben 

instruk­tør / chef

SHOWREEL 😍