TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og dyg­ti­ge sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Her­un­der kan du klik­ke på deres pro­fil og bli­ve klo­ge­re på, hvem de er.

LÆRLINGE I SKOLEPRAKTIKKEN 

Marie Johanne 

Medi­e­gra­fi­ker

Thomas 

Medi­e­gra­fi­ker

Marie 

Medi­e­gra­fi­ker

Abdul Kaium 

Medi­e­gra­fi­ker

Anna 

Medi­e­gra­fi­ker

Christoffer 

Medi­e­gra­fi­ker

Hanna 

Medi­e­gra­fi­ker

Anne-Katrine 

Medi­e­gra­fi­ker

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE 

Iben 

instruk­tør / chef

HER KOMMER SNART
EN SHOWREEL FOR 2022,
VI GLÆDER OS HELT SKØRT !