You are currently viewing Sund­hed & Triv­sel animation

Sund­hed & Triv­sel animation

BAG PROJEKTET

Kun­de: Aar­hus Kom­mu­ne / Sund­hed & Triv­sel
Hvor­når: Efter­å­ret 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Sund­hed & Triv­sel / Aar­hus Kom­mu­ne vil ger­ne have pro­du­ce­res tre ani­ma­tions­vi­deo­er 
- en video til ind­sko­lin­gen (6–8 år) , en video til mel­lem­trin­net og en til udsko­lin­gen (9–15 år).

Ani­ma­tions­vi­deo­er­ne skal være en vej­led­ning, som intro­du­ce­rer ele­ver­ne til Elev­triv­sels­må­lin­gen, som gen­nem­fø­res af Sund­hed & Triv­sel. Aar­hus Kom­mu­ne

Inhou­se Grap­hic kre­e­re­de fra bun­den af tre ani­ma­tio­ner med hvert sit udtryk og karak­te­rer.
Resul­ta­ter­ne kan ses her på siden.