You are currently viewing Sned­ker­bog

Sned­ker­bog

BAG PROJEKTET

Kun­de: Sned­ker­ud­dan­nel­sen – Aar­hus Tech
Hvor­når: August 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Sned­ker­ud­dan­nel­sen vil­le have en blå bog for alle grund­for­løb­se­le­ver så Inhou­se Grap­hic har lavet en bog som viser deres pro­duk­ter og for­tæl­ler om pro­ces­sen de har arbej­det med.

Bogen viser også diver­se fotos af andre pro­jek­ter fra sned­ker­værk­ste­det bagi eks. Mate­ri­a­ler, stem­nin­ger, eller lig­nen­de, der ind­kaps­ler de pro­ces­ser og stem­nin­gen, mate­ri­a­ler, og den kre­a­ti­vi­tet og iden­ti­tet de har på uddannelsen.

Vi har taget alle bil­le­der­ne til bogen og har fast­lagt en visu­el design­pro­fil. Inhou­se Grap­hic har også stå­et for at klar­gø­re bogen til tryk og sendt den afsted til trykkeriet.