You are currently viewing Skan­der­borg Ungdomsskole

Skan­der­borg Ungdomsskole

BAG PROJEKTET

Kun­de: Skan­der­borg Ungdomsskole
Hvor­når: April 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le bestil­ler hvert år et akti­vi­tetska­ta­log, skolepakker.Skanderborg Ung­doms­sko­le til­by­der blandt andet kajak- og kano­kur­sus, moun­tain­bi­ke tur, yoga, kla­tring og meget andet til de unge folkeskoleelever.

Vi leve­re­de et præ­sen­ta­belt lay­out, som kun­den var meget til­freds med.