You are currently viewing Skan­der­borg Ung­doms­sko­le – for­år 2023

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le – for­år 2023

BAG PROJEKTET

Kun­de: Inhou­se Grap­hic
Hvor­når: 2023

PROJEKT INTRODUKTION

Kata­log for Skan­der­borg Ung­dom­sko­le for­år 2023
Marie, Anna og Kai­um har lavet kata­log, post­kort og små fly­ers for Skan­der­borg Ung­doms­sko­le her i foråret.