You are currently viewing Fod­bold­bro­chu­re

Fod­bold­bro­chu­re

BAG PROJEKTET

Kun­de: Skan­der­borg Ungdomsskole
Hvor­når: Decem­ber 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le vil­le ger­ne have udvik­let et hæf­te til deres fod­bold­linje, hvor info­gra­fik og lay­ou­top­sæt­ning med fod­bold­te­ma­et var i fokus.

Kra­ve­ne var at hæf­tet skul­le være i et A5 høj­for­mat på 12 sider. Den pri­mæ­re mål­grup­pe for bro­chu­ren er ele­ver i alde­ren 14–17 år, den sekun­dæ­re er for­æl­dre, lære­re og skoleledere.