You are currently viewing Psy­ko­log­prak­sis Aarhus
Psykologpraksis Aarhus

Psy­ko­log­prak­sis Aarhus

BAG PROJEKTET

Kun­de: Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus
Hvor­når: August 2017
Link: www.psykologpraksis-aarhus.dk/

PROJEKT INTRODUKTION

Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus hav­de brug for en ny hjem­mesi­de og kom til Inhou­se Grap­hic for hjælp til det­te. Opga­ven gik ud på at rede­sig­ne deres gam­le hjem­mesi­de og bibe­hol­de far­ver­ne og sti­len i logoet.

Inhou­se Grap­hic skul­le stå for at frit­læg­ge log­o­et og desig­ne en ny hjem­mesi­den som gjor­de deres sto­re mæng­der af tekst over­sku­e­lig. Ikke nok med design skul­le hjem­mesi­den byg­ges op i Word­Press fra bun­den for at kun­den hav­de mulig­hed for at til­fø­je og redi­ge­re i tek­ster og billeder.