You are currently viewing Vag­tens Magtanvendelse

Vag­tens Magtanvendelse

BAG PROJEKTET

Kun­de: Vagtud­dan­nel­sen – Aar­hus Tech
Hvor­når: Sep­tem­ber 2017

PROJEKT INTRODUKTION

Vagtud­dan­nel­sen på AARHUS TECH bestil­te et nyt kom­pen­di­um med tema­et, magtanvendelse.

Inhou­se Grap­hic stod for foto­gra­fe­ring, video­op­ta­gel­se, opsæt­nin­gen af kom­pen­di­et samt at udvik­le en designprofil.