You are currently viewing Kul­tur­hu­set Viby

Kul­tur­hu­set Viby

BAG PROJEKTET

Kun­de: Inhou­se Grap­hic
Hvor­når: 2024

PROJEKT INTRODUKTION

Kul­tur­hu­set Viby
Vi fik lov til at være med helt fra scratch, da det nye kul­tur­hus i Viby skul­le for­vand­les fra en Præ­s­te­gård til et kul­tur­cen­trum fuld af liv.   

Rosa og Bavi­itha fik såle­des lov til at lave en helt ny iden­ti­tet til ste­det – her­un­der logo, font og far­ve­valg.    

Den nye iden­ti­tet skul­le være moder­ne og fav­ne unge som ældre. Den udstrå­ler mang­fol­dig­hed og liv og er et bil­le­de på de man­ge kul­tu­re­vents, der skal sam­le Viby og omegns borgere.