You are currently viewing Emma Gad / teaterforestilling

Emma Gad / teaterforestilling

BAG PROJEKTET

Kun­de: Aar­hus Tea­ter
Hvor­når: For­å­ret 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Aar­hus Tea­ter hav­de i for­å­ret 2018 en ung­doms­fo­re­stil­ling om Emma Gad. Inhou­se Grap­hic skul­le her­til fil­me 8 sekven­ser, redi­ge­re dem og sør­ge for at de var fær­dig til at bli­ve pro­jek­te­ret op på storskærm bag­ved sku­e­spil­ler­ne. Det­te kræ­ve­de en del plan­læg­ning og koor­di­ne­ring, men blev et vir­ke­lig fint udtryk til forestillingen.