You are currently viewing Duc­k­ra­ce Aarhus

Duc­k­ra­ce Aarhus

BAG PROJEKTET

Kun­de: Duc­k­ra­ce Aar­hus
Hvor­når: Efter­å­ret 2021 / for­å­ret 2022

PROJEKT INTRODUKTION

Aar­hus Duck Race er et spæn­den­de fest­ligt fami­liear­ran­ge­ment. 5000 super hur­ti­ge ænder dyster om at være den hur­tig­ste and på åen. Hver and har et num­mer, som du kan købe. Vin­der anden med dit num­mer, er der super fede præ­mi­er til dig.

Årets fol­ke­fest bli­ver afholdt med musik, dans, og andre sjove hap­pe­nings i Møl­le­par­ken. Der vil være storskærm, hvor du via en dro­ne video kan føl­ge lige net­op din and, og være helt tæt på løbet. Vi glæ­der os til at se dig den 1.5.2022 i Mølleparken.