skolepraktik for mediegrafiker uddannelse

SKP og uddannelsesaftaler

I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til hhv. mediegrafiker uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed med en elev udarbejder en personlig uddannelsesplan for elevens praktikuddannelse. Uddannelsesplanen fungerer som et værktøj til at planlægge og styre elevens praktikmål.

Hvad er en skolepraktik?

FÅ EN MEDIEGRAFIKER ELEV FRA SKOLEPRAKTIKKEN

PRAKTIKUDDANNELSE

I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til hhv. mediegrafiker uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed med en elev udarbejder en personlig uddannelsesplan for elevens praktikuddannelse. Uddannelsesplanen fungerer som et værktøj til at planlægge og styre elevens praktikmål.

SØG GODKENDELSE TIL EN ELEV

For at kunne ansætte en elev skal virksomheden være godkendt af det faglige udvalg. Det er det faglige udvalg, der godkender virksomheden til at uddanne elever. Afgørelsen træffes på grundlag af indhentede oplysninger samt en vurdering af virksomhedens ansøgning. I nogle tilfælde indgår en besigtigelse af virksomheden, for netop at vurdere om virksomheden er egnet til at uddanne en praktik­elev. Vær opmærksom på, at behandlingstid kan være op til 14 dage.

HVAD KOSTER DET AT UDDANNE  EN MEDIEGRAFIKERELEV?

Gældende lønsatser for mediegrafikerelever fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020. Lønnen for voksne elever (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. 

Grakom har udarbejdet en omkostningsberegning for, hvad det koster at uddanne en mediegrafikerelev. Arket er opdateret pr. 1. januar 2017. 

Praktisk info om uddannelsen

MERE INFO

Kontakt venligst vores virksomhedskonsulent

Mia Rosted Sørensen
Mobil: 24804186
Email: mrs@aarhustech.dk

AFTALEFORMER I SKOLEPRAKTIKKEN

VFP AFTALE

VFP står for Virksomhedsforlagt praktikuddannelse. Virksomheden skal kontakte instruktøren, PHILLIP NGUYEN eller IBEN CARØE SOLGAARD, for at aftale om et evt. VFP forløb, hvor elevens praktikmål vil blive tilknyttet. I praksis en form for udlån, hvor eleven bliver undervist af virksomheden. Når en elev er i et VFP forløb, skal eleven primært udføre arbejdsopgaver, der er relevante for den pågældende uddannelse. Eleven må ikke indgå direkte i virksomhedens produktion. Det betyder i fast praksis, at eleven skal være overtallig; men kan på vegne af en medarbejder udføre et stykke arbejde i virksomheden, som medarbejderen instruerer, overvåger og kvalitetssikrer. Aftalen kan altid blive omdannet til en ordinær aftale gældende for resten af uddannelsen.

DELAFTALE

Ved en delaftale overtager virksomheden eleven i en kortere eller længere periode. Den kan vare fra en uge, og må ikke indeholde et skoleophold. Virksomheden skal betale elevløn i delaftaleperioden. En SKP-elev i en delaftale er stadig tilknyttet Inhouse Graphic, og kan derfor vende tilbage til skolepraktikken ved afslutning af delaftalen.

KORT UDDANNELSESAFTALE

Med en kort uddannelsesaftale betaler virksomheden også elevløn. Aftalen skal som minimum indeholde én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan forlænges eller ændres til en almindelig aftale, som gælder for resten af uddannelsen. Eleven får tilbud om skolepraktik efter aftalens ophør, dog skal eleven selv sørge for at ansøge om optagelse.

RESTLÆRE

Kontrakt for resten af elevtiden med elevløn fra virksomheden. Eleven, som får en restlære, skal i så fald udmeldes fra skolepraktikken.

Luk menu